Merkez Bankası A.Ş Emekliler Derneği

>>2019 YILI GENEL KURUL DUYURUSU,TOPLANTI GÜNDEMİ VE HAZIRUN CETVELİ

TCMB EMEKLİLERİ DERNEĞİ'NİN GENEL KURUL DUYURUSU

 

DERNEĞİMİZİN  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09 MART 2019 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00 TE DERNEK BÜROSUNDA (Atatürk Bulvarı 127/302 Kızılay /  Ankara), ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA  İKİNCİ TOPLANTI 16 MART 2019 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00 TE HARB-İŞ  SENDİKASI( İnkılap Sok No :20 Kızılay / Ankara )TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR.

                                                        

 

GÜNDEM

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ

                                 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1­-  Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Katip Üye) ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için  Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

3- Derneğimizin 2017 – 2018 yılı  faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetim   Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması,

4- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı  aklanması,

5- 2019-2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek kabulü,

6- Derneğe satın alınan daire hakında Genel Kurula bil verilmesi

7-  Yeni Yönetim Kurulu  (7 asil, 5 yedek)  ve Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek) ile  Disiplin Kurulu   (5 asil, 3 yedek)   üyelerinin seçimi,

8-  Dilek ve temenniler,

9- Kapanış,

HAZİRUN CETVELİ 

 

Hazirun Listesini Görmek İçin Tıklayınız...

 

 

NOT: Genel Kurul Toplantı  duyurusu,Gündem ve Hazırun Cetveline web sayfamızın sol menüsündeki Dernek Bilgilerinde yer alan  Gündem ve Hazırun Cetveli bölümünden de ulaşılabilinir.


12/03/2019